Vergoeding voor particulieren


Overweeg je om een individueel traject te gaan doen bij ons? Dat hoeft niet te betekenen dat je alles zelf hoeft te betalen. Naast het mogelijk voordeel van de aftrekbare particuliere (studie) kosten bij uw belastingaangifte, kunt u ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kun je je verzoek voorleggen bij de volgende instanties:

Werkgever - Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en,of professionele ontwikkeling. Talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, duurzame inzetbaarheid, persoonlijk leiderschap, leiderschapsontwikkeling. Overleg met je leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel traject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt.
Of ga in gesprek met de Arbodienst van het bedrijf in het kader van de Wet Verbetering Poortwachterwerkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een reintegratie traject. Vraag het gerust na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

Aftrekbaar voor Ondernemers, ZZP’ers - Als ondernemer of officieel geregistreerd ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen onder de post opleidingskosten. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen via de Belastingdienst.

Via PGB of het UWV - Leeft u momenteel van een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via je PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare middelen ten behoeve van uw herstel en reintegratie. Via een individuele reintegetratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen. Je kunt vragen of dit bij jou van toepassing is. 

Uw zorgverzekeraar
- Een persoonlijk traject bij ons behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar.