HR Specialist nieuwe stijl


Heb je je weleens verwonderd over een troep vogels?

Ooit een groep spreeuwen gezien? Vliegend door de lucht, als een complexe dans? Complexiteit lijkt iets te hebben van magie. Echter als je de natuurwetten kent, dan is het ineens heel eenvoudig en logisch. Dan erken je en vier je dat een complex systeem betekent dat het geheel in verbinding staat met een kracht groter dan zijzelf en dat het geheel iets kan dat je niet kunt terugvinden in de afzonderlijke delen. Hierdoor kan synergie ontstaan. 

Het zoeken en vinden van synergie is de basis voor het ontwikkelen en managen van Human Resources.    

Een paradigma verschuiving van de mens zien als resource, naar de mens zien als spiritueel wezen, die een waardevolle bijdrage wil leveren. 

‘Er is een simpele reden waarom zoveel mensen ontevreden zijn in hun werk en waarom veel organisaties er niet in slagen gebruik te maken van de talenten, de vindingrijkheid en creativiteit van mensen. Het komt doordat ze zich baseren op een onjuist paradigma over wie we zijn, over onze menselijke aard. Mensen zijn geen dingen die gemotiveerd en gecontroleerd moeten worden. 

Mensen zijn vierdimensionale wezens - met lichaam, hoofd, hart en ziel. Wie de eeuwenoude wijsheid en de moderne wetenschap bestudeert zal dezelfde vier dimensies aantreffen: de fysieke/economische, de mentale, de sociaal-emotionele en de spirituele. Ze vertegenwoordigen de vier basisbehoeften van de mens: leven (fysiek), liefhebben (relaties), leren (groei en ontwikkeling) en iets nalaten (bijdragen, ertoe doen).’ - Stephen R. Covey

Spiritualiteit als natuurlijke bron van vitaliteit en duurzaamheid. 

Leer jouw Human Resources ontwikkelen en managen.

 

 • De beste teams vinden nieuwe antwoorden en nemen gecalculeerde risico’s zonder een blauwdruk die specifieke uitkomsten garanderen. 
 • De beste teams zijn continue in dialoog met elkaar, waarin nieuwe ideeen en mogelijkheden worden onderzocht. 
 • De beste teams weten hoe ze kunnen leren van hun fouten en blijven niet hangen in het verleden.  
 • Kortom, de beste teams omarmen de complexiteit en creëren in het moment met oog voor de toekomst. Dat is de reden dat ze zo veerkrachtig, innovatief en vitaal zijn. 


Spiritualiteit als natuurlijke krachtbron voor vitaliteit & duurzaamheid.

Abonnement HR specialist nieuwe stijl:

 • Samen op zoek naar de beste manier waarop jij de  ‘Human resources’ in je organisatie beter kunt inzetten, ontwikkelen en managen? 
 • Samen een oplossing zoeken voor acute problemen?
 • Samen sparen over complexe vraagstukken? 
 • Een personeelsplan opstellen? 

Gedurende het jaar heb je altijd een HR Business Partner tot je beschikking. 

Ontwikkeling HR specialist nieuwe stijl 

 • Zelf leren hoe je HR specialist nieuwe stijl wordt? 
 • Wij leiden professionals op: managers, P&O adviseurs, coaches en trainers. 
 • Neem contact met ons op over de mogelijkheden. 

HR nieuwe stijl > Transformatie

‘De meeste grote veranderingen in organisaties ontstaan door de keuze die een persoon maakt. Die ene persoon was soms een leider. Heel vaak is het iemand anders: een stafmedewerker, een Lijnmanager, een HRM adviseur. Deze mensen veranderen eerst zichzelf van binnen naar buiten, los van de positie binnen de organisatie. Hun karakter, competenties, initiatief en positieve energie - hun morele autoriteit - inspireren anderen. Ze hebben een goed verankerde identiteit, ze ontdekken hun eigen talenten en gebruiken deze om behoeften te vervullen en resultaten te bereiken. Dat valt op. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. Ze nemen die ook en bereiken nog betere resultaten. Meer en meer collega’s begint dit op te vallen. Topmensen willen weten welke ideeen ze hebben en hoe ze in staat zijn zoveel te bereiken. De hele bedrijfscultuur veranderd. Zulke mensen worden niet meegetrokken in de negatieve, demoraliserende krachten binnen een organisatie. De organisaties waarvoor ze werken functioneren niet beter dan andere; tot op zekere hoogte zijn organisaties alleen maar chaos. Deze mensen realiseren zich dat ze niet moeten afwachten als ze iets willen veranderen. Ze worden een eiland van grootsheid in de zee van middelmatigheid en dat is besmettelijk.’ - Stephen R. Covey, De 8ste eigenschap. 

Transformatie van mens en organisatie. 

Organisaties kunnen alleen transformeren door de mensen in de organisatie. De levensfasen van de organisatie vind je ook terug bij de professionals. Als er op een gegeven moment consolidatie optreedt binnen een organisatie, komt ook de natuurlijke ontwikkeling van de professionals tot stilstand. 

Dit gaat uiteindelijk ook ten koste van de organisatie. Elke professional gaat verschillende fasen door. Als de professional zich blijft ontwikkelen, dan komt deze onvermijdelijk in de misfit-fase terecht. (Burn-out, bore-out, midlifecrisis). Zonder de misfit-fase kun je niet in de fase van meesterschap komen. Het betekent eigenlijk een soort 2e losmakingsperiode van verwachtingen uit de omgeving. De fase van autonomie. 
Door dit te erkennen en als professional de stap te zetten in je innerlijke zoektocht, kun je persoonlijk meesterschap bereiken. Een voorbeeld van iemand die persoonijk meesterschap heeft bereikt is Mandela. 

Als de professionals de gelegenheid hebben hun natuurlijke ontwikkeling door te maken, dan kan ook de organisatie transformeren. De organisatie die de Misfit fase leert te herkennen en erkennen als natuurlijke fase kan de professionals door deze fase heen helpen, door de persoonlijke ontwikkeling de ruimte te geven. Zodat de professional zich kan ontwikkelen tot Master, of zoals wij het noemen Persoonlijk Meesterschap kan bereiken. 

Persoonlijk Meesterschap, het pad van de ziel

  
Elke professional gaat verschillende fasen door. Er zijn 3 fasen met elke 3 stappen: 

 1. In deze fase gaat om het aanleren van deskundigheid. Over het leren kennen van de eigen kwaliteiten en het opdoen van kennis en vaardigheden in de praktijk. Hoe kan ik mijn kwaliteiten inzetten? De excellator is de professional die het werk onder de knie heeft. 
 2. Deze fase gaat over verbinding, sterke teamgeest ontwikkelen. De professional heeft het werk onder de knie. Er ontstaat ruimte om zich te verbinden met collega’s en organisatie. De houding van de professional ten opzichte van de houding van collega’s komt meer op de voorgrond. Is dit de juiste omgeving voor mij? Welke invloed heb ik op mijn omgeving? De matcher en de developer hebben de juiste verhouding gevonden: het zijn professionals met veel kennis en kunde en passen goed binnen de organisatie. Deze fase eindigt in de Misfit fase. In de volksmond wordt dit de ‘midlife crises’ genoemd. In deze fase komen de levensvragen naar boven. Als de professional geen ruimte heeft om in deze fase te komen, dan kan hij, zij vastlopen. Op verschillende manieren: burn-out, bore-out, sabotage, etc. 
 3. De laatste fase gaat diepe zijns-inspiratie. Spiritualiteit als natuurlijke bron van vitaliteit, inspiratie en duurzaamheid. In deze fase vindt de professional haar, zijn eigen stem en gaat werken vanuit authenticiteit, om van daaruit een waardevolle bijdrage te kunnen leveren ‘for the good of all’. Als een organisatie professionals heeft in deze fase en de ruimte geeft aan de professionals in deze fase, dan kan de organisatie functioneren als een Jazz Band en zichzelf transformeren. De laatste stap in deze fase is Persoonlijk Meesterschap. Deze laatste stap is voor weinig mensen weggelegd. Dit zijn mensen waarvan anderen zeggen: Die boven zichzelf uitgestegen. Die persoon is ‘larger than live.’ Mensen als Nelson Mandela. Echter dit is het potentieel van ieder mens, op geheel eigen unieke wijze.


Net als Jazz is Business Spiritualiteit een samenspel van zakelijke deskundigheid, sterke teamgeest en diepe zijns-inspiratie. 

Jazz in de organisatie

‘De meeste grote veranderingen in organisaties ontstaan door de keuze die een persoon maakt. Die ene persoon was soms een leider. Heel vaak is het iemand anders: een stafmedewerker, een Lijnmanager, een HRM adviseur. Deze mensen veranderen eerst zichzelf van binnen naar buiten, los van de positie binnen de organisatie. Hun karakter, competenties, initiatief en positieve energie - hun morele autoriteit - inspireren anderen. Ze hebben een goed verankerde identiteit, ze ontdekken hun eigen talenten en gebruiken deze om behoeften te vervullen en resultaten te bereiken. Dat valt op. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. Ze nemen die ook en bereiken nog betere resultaten. Meer en meer collega’s begint dit op te vallen. Topmensen willen weten welke ideeen ze hebben en hoe ze in staat zijn zoveel te bereiken. De hele bedrijfscultuur veranderd. Zulke mensen worden niet meegetrokken in de negatieve, demoraliserende krachten binnen een organisatie. De organisaties waarvoor ze werken functioneren niet beter dan andere; tot op zekere hoogte zijn organisaties alleen maar chaos. Deze mensen realiseren zich dat ze niet moeten afwachten als ze iets willen veranderen. Ze worden een eiland van grootsheid in de zee van middelmatigheid en dat is besmettelijk.’ - Stephen R. Covey, De 8ste eigenschap. 

Zet de eerste stap

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.