Persoonlijk Meesterschap


Persoonlijk Meesterschap betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven: hoe je je voelt, je gedraagt en voor hoe je het leven ervaart.  Persoonlijk Meesterschap is te trainen. Je kunt de regie kunt krijgen over je eigen leven, zodat je je leven vorm kunt geven vanuit je eigen waarden, om van daaruit een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de wereld om je heen. 


Persoonlijk Meesterschap is een groeiproces naar een meer authentiek leven, waarbij je in contact bent met je  intuïtie. Denken, voelen en handelen zijn op één lijn. Samen kunnen zijn met anderen zonder op te houden jezelf te zijn. Je hebt de regie van je eigen leven in handen, in plaats van dat je de oude, ingesleten patronen en conditioneringen blijft volgen. 

Persoonlijk Meesterschap heeft 4 pijlers: Vitaliteit, Communicatie, Mindset en Systeem denken.
Wij zijn continue op zoek naar nieuwe inzichten uit de wetenschap, best practices en eeuwenoude wijsheidstradities, die inzicht geven hoe je Persoonlijk Meesterschap kunt ontwikkelen.
 
Deze inzichten hebben we verwerkt in speciale programma's: individueel (coaching) en in een groep (training). 

De vier pijlers van Persoonlijk Meesterschap zijn: Vitaliteit, Communicatie, Mindset en Systeem denken. 

Vitaliteit  

Welzijn is een vaardigheid, Richard Davidson. 


De eerste stap in Persoonlijk Meesterschap is vitaliteit. 
Als je letterlijk en figuurlijk goed in je vel zit, dan ben je beter in staat de regie te hebben over je eigen leven. 

Met vitaliteit wordt het vermogen bedoeld om het leven ten volle aan te gaan en gewaar te worden dat je volledig leeft. Dat je net zoveel betekenis kunt vinden in een moment van pijn als in een moment van vreugde. 

We gaan samen op zoek, naar mogelijkheden waarop je je eigen vitaliteit positief kunt beïnvloeden en vergroten. Bijvoorbeeld door de oorzaken van stress te onderzoeken. Te experimenteren met methodieken, die meer rust kunnen brengen in je hoofd en in je lichaam. 


Mentale, emotionele, spirituele en fysieke training. 

Communicatie

Verbinding waarbij geven en ontvangen in balans zijn. 


Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg is veel meer dan een methodiek. Het is een manier van leven. Deze methode is een zeer effectieve methode om zowel de communicatie met de ander, als met jezelf effectief te laten verlopen.

Geweldloze Communicatie geeft je meer inzicht in jezelf en de ander. Het lijkt een ogenschijnlijk makkelijke methodiek, echter het bezit een enorme diepgang. 
Door Geweldloze Communicatie te leren, leer je jezelf en anderen beter kennen. Je leert alles over onderliggende motieven en behoeften, van waaruit we handelen. 
Waardoor de communicatie meer authentiek verloopt en gericht is op verbinding. 


Leren hoe je in verbinding kunt blijven. 

Mindset 

Jezelf weten te motiveren. Een keuze kunnen maken in je eigen reactie op wat er om je heen gebeurd. 

Minset gaat over psychische flexibiliteit, het vermogen om met het volle bewustzijn in het huidige moment te zijn, daarbij open te staan voor ervaringen en binnen die context te handelen vanuit je eigen waarden. Dit gaat over bewuste keuzes maken. Je blijven ontwikkelen en blijven leren. Keuzes maken vanuit wat je echt belangrijk vindt. Dit gaat over wilskracht (handelen vanuit wat je echt wilt, wat je energie geeft) en veerkracht en zelfvertrouwen. Dat je leert dat je daadwerkelijk op jezelf kunt vertrouwen. Dat je in staat bent om je uitdagingen aan te gaan en goed kunt omgaan met tegenslag. 

Carol Dweck ontdekte dat er twee soorten mindset zijn: de statische (fixed) mindset en de op groei gerichte (growth) mindset. Je mindset is plastisch, dat betekent dat het kan veranderen en dat je jezelf hierin kunt trainen. Zie waar je blokkeert, train je mindset.

Systeemdenken

Learn how to see, that everything connect with everything. - Leonardo da Vinci

We zijn zelf een systeem en onderdeel van een groter systeem. Alles is met elkaar verbonden en is van invloed op elkaar. In onze coaching en training krijg je meer inzicht hoe jezelf als systeem functioneert en hoe je continue in interactie bent met je omgeving. 

Dit betekent ook dat we in de coaching en de training rekening houden met het hele systeem: mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek. Re-connectie en helen zijn belangrijke elementen. In het woord helen zit het al, weer heel worden. 

Wij zijn gespecialiseerd in het nieuwe opstellen en in de meer traditionele opstellingen: familie en organisatie opstellingen.  

Je kunt veel leren van een jazzmuzikant.

Online leeromgeving 

Wij hebben een online leeromgeving. Daar vind je heel veel informatie over Persoonlijk Meesterschap: podcasts, filmpjes en online trainingen. 

Zet de eerste stap en neem contact met ons op.

contact opnemen

We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.