Duurzaam ondernemen 

Een duurzame onderneming is alleen mogelijk door gezamenlijk meesterschap. Dit betekent dat je onderneming functioneert als een Jazz band.
Dit herken je direct, aan de professionals en leidinggevenden:

‘De mensen op de werkvloer, de professionals willen zichzelf laten zien. Ze willen zich ontwikkelen en anderen inspireren. Ze zijn van nature nieuwsgierig, betrokken en gericht op verbondenheid. Ze willen niets liever dan zinvol bezig zijn en we verlangen ernaar een creatieve en waardevolle bijdrage te leveren.' 

Herken je hierin je eigen team? Zou je willen dat jouw team zo werkt, als een jazzband? 

De vier pijlers van Duurzaam Ondernemen


Meesterschap


Persoonlijk Meesterschap is een belangrijke stap in Gezamenlijk Meesterschap. Elk lid van het team heeft een bepaalde mate van Persoonlijk Meesterschap nodig om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. 
 
Je durven uitspreken en in bepaalde situaties de leiding nemen, omdat jij er de meeste kennis en kunde in hebt, hoort daarbij. Beslissingen nemen die in lijn liggen met de missie en de relatie met de klant versterken. Inzicht in welke waardevolle bijdrage jij kunt leveren aan het geheel. 

Als organisatie is het belangrijk om inzicht te krijgen in de verschillende fasen van Persoonlijk Meesterschap en  wat iemand nodig heeft in deze bepaalde fase. Een belangrijke en essentiële fase is bijvoorbeeld de Misfit-fase. Deze wordt veelal niet herkend, waardoor de professional ofwel vertrekt, in een burn-out terecht komt, in de hobby fase of op een andere manier geen waardevolle bijdrage meer kan leveren aan het geheel. 

Communicatie 


Leren om met elkaar en de omgeving in verbinding te blijven. 

Veel samenwerkingsverbanden gaan stuk aan de gesprekken die nooit gevoerd zijn. Er ontstaat dan in het beste scenario een soort tolerantie voor elkaar. Het vertrouwen ontbreekt, waardoor er geen goede samenwerking mogelijk is. 

Een goede samenwerking betekent dat je functioneert als een Jazzband. Geven en ontvangen is in balans. Leiding wordt opgevolgd en initiatief wordt genomen, al naar gelang de situatie vereist. 

Een goede communicatie voorkomt groepsdenken en is een belangrijke motor achter modificatie en innovatie. 

Systeemdenken 

Alles heeft met alles te maken. Leer te zien hoe je omgaat met een complex systeem. Complex systeem zegt alleen maar dat het geheel iets kan, dat je niet terug kunt vinden in de afzonderlijke delen. Hierdoor kan synergie ontstaan. 

Als je hier goed meer om leert gaan, creëer je het principe van 1 + 1 = 3. Dit betekent dat er geen compromis ontstaat, maar een oplossing die beter is dan wat jezelf had kunnen bedenken.  

Een team met een groeimindset stimuleert het beste uit jezelf en elkaar te halen. Dit zie je terug in het gedrag. Er worden nieuwe ideeën getest en er wordt continue ingespeeld op wat er nodig is. Men realiseert zich dat fouten horen bij groei. Waardoor je samen paden durft te bewandelen die nog niet gelopen zijn. Ieder lid van het team vertrouwt erop dat het gezamenlijke resultaat beter is dan de som der delen. Dit is de motor achter creativiteit, modificatie en innovatie. Het is de motor achter goed inspelen op de behoefte van de klant en de markt. 
Bezield leiderschap

Wonderen gebeuren als je net zo veel aandacht besteedt aan je dromen, dan aan je angsten.

Hoe kun je de leider zijn, met de eigenschappen die je terug wilt zien in de professionals met wie je werkt? 

Professionals willen zichzelf laten zien, ze willen zich ontwikkelen en anderen inspireren. Mensen zijn van nature nieuwsgierig, betrokken en gericht op verbondenheid. Ze willen niets liever dan zinvol bezig zijn en we verlangen ernaar om een creatieve en waardevolle bijdrage te leveren. Wanneer het menselijke aspect ontbreekt in leer- en werkomgeving - wanneer er geen oog meer is voor de als persoon en voor hun moed, maar alleen nog voor wat we presteren of produceren- dan verliezen zij hun betrokkenheid en keren zich af van datgene wat de wereld juist van ons nodig heeft: talent, ideeën en passie. 

Bezield leiderschap vraagt om zichtbaarheid en de moed jezelf te laten zien en moed te tonen in je leiderschap. Of de leiderschapsrol in jullie team nu wisselt, zoals in een zelfsturend team of dat er één duidelijk aanwijsbare leider is. Leiderschap blijft belangrijk. Het start bij Persoonlijk Leiderschap, oftewel Persoonlijk Meesterschap. 

Zet de eerste stap, maak een afspraak 

contact opnemen

We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. 


Master your mind. 

Business eMagazine

Jij weet als organisatie en medewerker dat vitaliteit meer is dan het fitness abonnement, de anti rookcursus en een gezonde hap in de kantine. Je wilt bewust iets doen aan de mindset en bewustwording.  Van jezelf of van de medewerkers. De mentale vitaliteit een BOOST geven. Maar hoe?

Wij zoeken voor jou de goede voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Dit zijn de verhalen van professionals. Uit het bedrijfsleven, ondernemers, gemeenten, bekende Nederlanders; gewoon mensen zoals jij en ik. Zij delen hun succesvolle zoektocht en ervaringen met jou. Laat je inspireren door de verhalen in het Master Your Mind Business eMagazine.


Wij leveren een bijdrage voor dit Business Magazine.